יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  קלפי סגולה  |  פרשת השבוע  |  חלמתי חלום...  |  מספרים סיפורים  |  ערבים וסדנאות  

בס"ד תפילה להטבת חלום חלום רע ניתן להיטיב בברכת כוהנים: הנה מיטתו שלשלמה שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על יריכו מפחד בלילות.. המדרש שואל וכי שלמה המלך זקוק לשישים גיבורים סביב למיטתו ? אלא שהייתה חקוקה סביב מיטתו ברכת כוהנים המורכבת מששים אותיות. יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. הרואה חלום קשה יגיע לבית הכנסת ו*בזמן ברכת הכוהנים יאמר*: ריבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי אחרים ובין שחלמתי על אחרים ...אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף הצדיק... ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו ע"ה, וכמרים מצרעתה וכחזקיהו מחליו,וכשם שהפכת את קללת בלעם הרשע מקללה לברכה...כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה ולברכה ותשמרני ותחנני ותרצני... זו התפילה אותה אני אני קוראת ישר אחרי שחלמתי חלום... תודות לאתר בקישור הבא http://www.ok.tora1.com/clali/clali-chalom.htm שלכם בברכה לחלומות טובים , קלרה