יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  קלפי סגולה  |  פרשת השבוע  |  חלמתי חלום...  |  מספרים סיפורים  |  ערבים וסדנאות  

בס"ד פורים- מראה לפנימיות הנפש ולעבודת האדם בעולם / מאת איריס גלבוע נס פורים?בפורים אנחנו מוסיפים את ברכת "על הניסים", ואף על פי כן בכל מגילת אסתר אין לכאורה אפילו נס על טבעי אחד שמוזכר. כל סיפור המגילה הוא סיפור עלילתי שניתן להסביר את כולו על דרך הטבע, המאורעות עקביים והגיוניים ואת כל התהפוכות ניתן להסביר באופן ראציונלי. שמו של הקב"ה אינו מופיע במגילה אפילו פעם אחת באופן גלוי, אך הסיפור כולו מלא בתחושת נוכחותו. יש צום, יש תפילה ויש זעקה של מרדכי שנשמעת בכל רחבי העיר, ויש אמונה בישועה. יום הכיפורים- כ- פוריםהאריז"ל כותב שההארה שמתגלה בפורים היא יותר גבוהה מכל החגים ואפילו משבת. אפילו היום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, הוא כ-פורים, שואף להיות מאיר כמו פורים. אמרו חז"ל שכל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים. כמובן שלא יתבטלו החגים עצמם אלא שבביאת משיח ההארה תהיה כה גדולה עד כי הזיו של החגים יתבטל לאור ההוא. לא החג עצמו, אלא ההארה שלו תתבטל, כמו נר בפני השמש. אבל הארת פורים כל כך עצומה שהיא תישאר לעד.כל הדמויות במגילה היפיפייה הזו מייצגות חלקים בנפש שלנו ומעניין מאוד ללמוד על כך.אסתר- נקודת ההסתר הסיפור של מגילת אסתר נקבע לדורות כי יש בו ממד של קודש לגבי עבודת האדם במצבים של הסתר, קושי, חושך והתמודדות. כשאסתר שומעת על הגזירה של אחשורוש היא אחוזת אימה. כתוב "ותתחלחל אסתר”. מרדכי הצדיק מזכיר לה את ייעודה בעולם ואומר לה, מי יודע אם לא לשם הרגע הזה הגעת לתפקידך. הוא מזכיר לה את נקודת הבחירה החופשית שלה, נקודת ההסתר היכולה לשחררה מתכתיבים. היא מבינה שצריכה ללבוש מלכות ולהפוך את המציאות. היא לוקחת שלושה ימי צום כדי להתחבר לאותה נקודת הסתר שבתוכה ובהדרגה אוזרת אומץ ונכנסת למשימה. כמוה גם אנחנו באנו לעולם בעל כורחנו אך יש לנו כוח לעשות שהכל יתהפך לטובה. "ונהפוך הוא עד אשר ישלטו היהודים בשונאיהם". כוח ההיפוך הקיים אצלנו טמון בנק' ההסתר שבנו. יש לזכור כי אנו מדברים גם על האויבים הפנימיים שלנו, ועל דרך ההסתכלות שלנו על העולם.מרדכי הצדיק מרדכי משקף את נקודת הצדיק הקיימת בכל יהודי. הצדיק נקרא כך משום שהוא מצדיק את הקב"ה בכל מעשיו, מסמל את הזיכרון התמידי . הוא לא מאבד לאף רגע את נקודת החירות שלו, את זיקתו לקב"ה, זוכר בכל רגע מי מנהל את העולם, לא מתפתה למשתאות כשרים, לא משתחווה להמן. והוא מזכיר לאסתר את נקודת החירות שלה. מזכיר לה שאינ צריכה להתפעל ולפחד מתכתיבי המלך, שכן בכוחה להכתיב איך המציאות תיראה. פורים מלשון פרימה. פורים מסמל כיצד כל מה שקשור ונראה חסר סיכוי להשתנות נפרם ומשתחרר לאור האמונה. הכל מתהפך דרך "הנהפוך הוא" שעושה האדם. אסתר שינתה התייחסותה והרחיבה תודעתה. מאין כוחה? היא צמה שלושה ימים בכדי להתחבר לאמונה. המציאות לובשת מסיכותהמציאות לובשת פנים ומחליפה פנים, הכל נזיל ומשתנה: אופנה, מצבי רוח, דעות, ניסיונות כאלה ואחרים. מה שנשאר לאחר שמסירים את המסיכה, היא נקודת ההסתר שבנו, שכשהיא המקור לפעולתנו אנחנו מחוברים באופן תמידי לבחירה החופשית, נטולת התכתיבים והמסיכות שלובשת המציאות. ולא די שנקודת ההסתר מחברת אותנו לחירות אמתית, מאותה נקודה אפשר גם לבחור איך המציאות תיראה.עם ישראל בגלותו מגילת אסתר היא מגלה את הסתר הפנים האלוקי, מגילת עם ישראל בגלותו. מי שמסתתר מבקש שיחפשו אותו , כשהוא מודיע שהוא מסתתר הוא אומר, אולי אתם לא רואים אותי אבל אני נמצא כאן. תפיסה הפוכה לכל מיני פילוסופים שאמרו כי אם האלוקי אינו נראה ואינו ניכר הוא כביכול אינו קיים. מה שנאמר כאן הוא הפוך. אמת שלא רואים, ושלא תופסים, אבל אין זה אומר שהוא נמצא פחות, אדרבא הוא נמצא יותר. בפורים אין אנו חוגגים את התגלותו אלא את מציאותו שלה הקב”ה, את העובדה שהוא נמצא למרות ובגלל שהוא מסתתר. לכן יש כל כך הרבה שמחה בפורים. למרות שהחג הפך להיות לכאורה חג שאינו דתי נשארה השמחה בחג, שאין שמחה כהסרת הספק. אנחנו מבינים שההסתר, הצרות, האפלה , אינם כפי שהם נראים. הם רק תחפושת, הסתר של האלוקי, וכאשר יודעים זאת, מתהפך הכל. בתוך החושך, ההסתר והצללים, בתוך הגזירות הקשות, גם שם נמצא הקב”ה. הניגוד בין המציאות המוסתרת לגילוי שבתוך ההסתר הוא היוצר את השמחה האדירה בדומה לסיפור אהבה שדווקא אחרי תקופת ריחוק וחוסר וודאות מתפרצת האהבה והתרגשות גוברת. סיפור מגילת אסתר הולך איתנו בגלות כבר כמעט אלפיים וחמש מאות שנה. תקופה ארוכה של הסתר, הסתר שרוצה להתגלות. המן ואחשורוש הם המסמלים את הספק, שהוא בגימטריה עמלק. העמלק מקרר את האדם. כל פעם שלאדם יש ניצוץ של אור ואמונה, העמלק בא אליו ומרחיק אותו. במצרים שהעם נמצא בתוך הקליפות והטומאה העמלק אינו מתעניין בו, רק שעם ישראל בדרך לקדושה, לא"י, אז מתעורר עמלק. כך גם אצלנו, כל עוד אין אנו רוצים להתחבר לנקודת ההסתר ולקדושה, העמלק אינו מטריד אותנו, אך כשמתעורר בנו רצון פנימי להתחבר לאמת מתעורר גם העמלק. האריז”ל אומר שהספק בא ממקור כל כך גבוה שרק הקדושה יכולה לערער עליו, לא השכל, ולא הרגש. הראייה לכך במגילה היא כשהמן אומר לאחשורוש “ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ואת דתי המלך אינם עושים”, חז"ל אומרים כי הרמז היפיפה הטמון כאן הוא שהעם היהודי ישן , נמצא, בגלות רוחנית, ואת דתי המלך, כלומר המצוות של המלך האמתי, אינם מקיימים. כשעם ישראל אינם בקדושה, המן האגגי שהוא מזרעו של עמלק, יודע שזה הזמן לתקוף. כשכולם היו בשינה ובבלבול והעם היה מפורד רק מרדכי ידע וזכר את התכלית. והוא מבין כי אסתר היא המענה. היא אומרת למרדכי ”לך כנוס את כל היהודים”, כתשובה לעם מפורד ומפוזר. היא מבינה שכדי לנצח את עמלק צריך להשיב את האחדות לעם, ולכן יפה לראות כיצד כל מצוות החג, משלוח מנות, מתנות לאביונים וצדקה מעוררים את אהבת ישראל. המהפך הגדול פורים הוא יום בו יש הזדמנות לעשות מהפך בתוכנו. לתקן את הראייה שלנו את המציאות כפי שהיא ולהתחיל להתחבר לנקודת ההסתר הקיימת בנו. להחליט החלטות שנמנענו, בשל פחדים שיצרה הדעת, לנצל את היום כמנוף לשינויים ולהתחלות חדשות. עוד אומרים כי בפורים נותנים מתנות לאביונים, וכן, "כל הפושט יד נותנים לו", הן בגשמיות והן ברוחניות. בגשמיות נפתח את הלב והכיס וברוחניות הכוונה היא כי אנו יכולים לפנות אל הקב"ה ולבקש ממנו, שכן כל הפושט יש נותנים לו... בצום תענית אסתר עלינו לכוון ולבקש על אחדותו של עם ישראל, הצום פותח שערי תפילה, ובע”ה יתברך וברחמיו נראה את הנסים הגלויים בקרוב. מאת איריס גלבוע ליצירת קשר parpar.iris@gmail.com